Η αλβανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να διευκολύνει τις διαδικασίες για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνεδρίαση της κανονιστικής ομάδας, στην οποία προεδρεύει ο πρωθυπουργός, Σαλί Μπερίσα, αποφάσισε την μείωση των γενικών και ειδικών αδειών από 23 που απαιτούνταν στο παρελθόν σε 13 σήμερα.