Λογιστές, φοροτεχνικοί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες δουλειές που δεν μπορεί να εκτελέσει το δημόσιο. Με το αζημίωτο βεβαίως. Μόνο που το κόστος δεν θα το αναλάβει το ίδιο το δημόσιο αλλά εμείς οι πολίτες. Πρωτότυπο; Ασφαλώς όχι. Ούτε τυχαίο.

Το τελευταίο κρούσμα τώρα «ψήνεται» από το υπουργείο Οικονομικών. Προωθείται ρύθμιση με την οποία οι λογιστές θα αναλάβουν να εκδίδουν φορολογικά πιστοποιητικά ακόμη και για τις μικρές επιχειρήσεις. Έναντι αμοιβής, θα πιστοποιούν ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συμβαδίζουν με τα όσα αποτυπώνονται στα βιβλία και στα στοιχεία της επιχείρησης.

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: λογιστές είναι αυτοί που συμπληρώνουν τις φορολογικές δηλώσεις. Λογιστές θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα πιστοποιούν την ακρίβεια των όσων αναγράφονται; Υποτίθεται ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε άλλος λογιστής να τηρεί τα βιβλία και άλλος να εκδίδει το φορολογικό πιστοποιητικό. Το αν οι δύο λογιστές θα τα βρουν μεταξύ τους είναι ένα ζήτημα το οποίο με κάποιο τρόπο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Υποτίθεται ότι θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι ο λογιστής έχει εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό «κρύβοντας» φορολογικές παραβάσεις, θα υφίσταται τις συνέπειες.

Η διαδικασία έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, έχει ήδη ξεκινήσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σταδιακά η λίστα θα διευρυνθεί καθώς προτείνεται η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού να είναι υποχρεωτική για όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις ΕΠΕ και τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Τη λύση του outsourcing, σχεδιάζει να υιοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών και για την υποβολή των δηλώσεων ακινήτων. Η αρμοδιότητα, σχεδιάζεται να περάσει στους συμβολαιογράφους οι οποίοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν απευθείας τα στοιχεία της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Οι συμβολαιογράφοι θα φέρουν φυσικά την ευθύνη και για την ακρίβεια των στοιχείων ενώ απώτερος στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου είναι να μην απαιτείται πλέον η υποβολή του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους.

Στους μηχανικούς, τα «δώρα» που έχουν δοθεί είναι ουκ ολίγα: ενεργειακά πιστοποιητικά, δηλώσεις ημιυπαιθρίων, δηλώσεις αυθαιρέτων κλπ. Μάλιστα έρχονται και νέες δουλειές οι οποίες θα προκύψουν από την κατάργηση των πολεοδομιών.

Όταν το δημόσιο υποχωρεί, ο ιδιωτικός τομέας επελαύνει…

Aρίστος Οικονομίδης