Να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση ζητεί από τα κράτη - μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επικαλούμενη τη δημογραφική γήρανση και τις συνθήκες οικονομικής αστάθειας, προτρέπει τις χώρες να παρατείνουν τον εργασιακό βίο πέραν του 65ου έτους της ηλικίας, να καταργήσουν την πρόωρη συνταξιοδότηση και να άρουν τα εμπόδια, ώστε οι ιδιωτικές συντάξεις να παίξουν σημαντικότερο ρόλο.