Ο ταξιδιωτικός και τουριστικός κλάδος της Βοσνίας συνέβαλαν άμεσα με 533,4 εκατ. μάρκα (364 εκατ. δολάρια / 273 εκατ. ευρώ) στην οικονομία της χώρας το 2011, που ισοδυναμεί με το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council (WTTC).

Η άμεση συμβολή στο ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,8% και να ανέλθει σε 542,9 εκατ. μάρκα το 2012, ανέφερε το WTTC στην έκθεση του για τη Βοσνία.