Με απόδοση κοντά στο 14% και 19% εκδόθηκαν τα νέα ελληνικά ομόλογα κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίασή τους.
Η καμπύλη απόδοσης είναι αντεστραμμένη εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την ανησυχία των επενδυτών για ελληνική χρεοκοπία. Συγκεκριμένα, τα ομόλογα λήξεως το 2023 διαπραγματεύονται με απόδοση 19,3%, ενώ τα ομόλογα λήξεως το 2045 διαπραγματεύονται με απόδοση στο 14,25%.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο που απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στα πιστωτικά ιδρύματα, όλα τα παλιά ομόλογα που διαπραγματεύονταν στην αγορά έχουν πλέον αποσυρθεί. Αντιθέτως, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση όλων των εντόκων γραμματίων που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στην αναδιάρθρωση του χρέους.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 21 νέα ομόλογα με διάρκειες που ξεκινούν από 11 έτη και φτάνουν τα 30 έτη, συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 34 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογα σταθερού επιτοκίου το οποίο έχει προσδιοριστεί στο 2%. Αύριο στον κατάλογο αναμένεται να προστεθούν ακόμη δύο ομόλογα κυμαινομένου επιτοκίου.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσής τους, οι τιμές τους κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την ονομαστική τους αξία. Ειδικότερα, το ομόλογο 11ετούς διάρκειας και ημερομηνία λήξεως στις 24/2/2023 διαπραγματεύεται στο 26% με 27% της ονομαστικής του αξίας. Συνακόλουθα, η απόδοσή του αγγίζει το 19%. Το συνολικό ύψος του νέου αυτού ομολόγου ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ.