Την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με αριθμό πρωτοκόλλου περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας 30130/ΤΔ3126, που προκήρυξε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και θα διεξαχθεί στις 27.03.2012, ανακοίνωσε η Spider.
Ο διαγωνισμός αφορά στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 1.633.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.