Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο κατέγραψε μείωση της τάξης του 5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι μείωσης 4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

  

Η μείωση του Γενικού δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5% τον Ιανουάριο, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή: 

 

α. Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 6,1%.

 

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε η αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

 

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,3%.

 

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: δερμάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

 

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,5%.

 

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,3%.