Τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και τη διαμόρφωσή του από 20% σε 18% εξετάζει η βουλγαρική κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Συμεών Ντιάνκοφ, στη βουλγαρική δημόσια ραδιοφωνία (BNR).
Σύμφωνα με τον ίδιο προϋπόθεση για τη μείωση του ΦΠΑ είναι και η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού, ενώ όπως εξήγησε εάν τελικά μειωθεί ο ΦΠΑ, αυτό θα γίνει σε δύο στάδια,(από 20% σε 19% και στη συνέχεια στο 18%).