Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 14,8% τον Ιανουάριο του 2012 και ανήλθε στο ποσό των 2,263 δισ. ευρώ έναντι 2,655 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 

Κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011-Ιανουαρίου 2012 παρατηρήθηκε μείωση 13,2% στη συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2010-Ιανουαρίου 2011. 

 

Από την άλλη, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1,226 δισ. ευρώ έναντι 1,188 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, καταγράφοντας αύξηση 3,2%. 

 

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 παρουσίασε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011.

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2,625 δισ. ευρώ έναντι 3,916 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 

 

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών τον Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1,580 δισ. ευρώ έναντι 1,437 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Σχολιάζοντας την πορεία των εξαγωγών η κ. Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εξαγωγών (ΠΣΕ), ανέφερε ότι «αν δεν διατηρηθούν ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών άνω του 8% για το 2012, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα είναι κατά μία ποσοστιαία μονάδα βαθύτερη των ως τώρα εκτιμήσεων».