Τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών στον τομέα μεταφορών το δ΄ τρίμηνο του 2011, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση των ετήσιων μεταβολών ανά δείκτη έχει ως εξής:


• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 3,7%, έναντι μείωσης 32,3%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009. 


• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές μεταφορές του δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 7,3%, έναντι μείωσης 8,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009.
 

• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 4,6%, έναντι μείωσης 3,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009. 


• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 8,8%, έναντι μείωσης 14,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009. 


• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 41,3%, έναντι μείωσης 40,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009.