Το θέμα έκδοσης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού δανείου, στις Τράπεζες ΕΤΕ, EFG και Alpha Bank, θα συζητήσει η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Αθηνών στις 21/3. 

 

Το δάνειο θα είναι συνολικής αξίας μέχρι 164 εκατ. ευρώ με παροχή εξασφαλίσεων. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η από 9/3 Γενική Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης ενέκρινε την εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Παμπούκη, Ομότιμου Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κ. Βασίλη Τουντόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και τον ορισμό αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.