Τα Διοικητικά Συμβούλια των Παρνασσός και ΑΤΤΙ ΚΑΤ κατά τη συνεδρίαση της 9/03/2012 αποφάσισαν αντικατάσταση της κας Τώλου Ειρήνης από τις θέσεις της υπεύθυνης εταιρικών ανακοινώσεων & υπεύθυνης εξυπηρέτησης Μετόχων.

 

Στις θέσεις αυτές όρισαν τον κ. Λαμπρόπουλο Σταύρο.