Τις προτάσεις της για τη φοροδιαφυγή των συναλλαγών, των μερισμάτων και των υπεραξιών απέστειλε σήμερα με επιστολή η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, στον Δημήτρη Σταματόπουλο, Γενικό Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ζητά την επαναφορά του παλαιού τρόπου φορολόγησης των μερισμάτων και την κατάργηση των φόρων υπεραξίας και συναλλαγών. 

 

Ακολουθεί η επιστολή

 

«Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους [PSI] χάρη στις επίπονες προσπάθειες της κυβέρνησης, ήρθε η ώρα για το σοβαρότερο επόμενο βήμα που είναι η ανάπτυξη. 

 

Αυτή πρέπει να ξεκινήσει και από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και των υπόλοιπων εισηγμένων εταιρειών, με πρωτεύοντα ρόλο στις Αυξήσεις Μετοχικών Κεφαλαίων [ΑΜΚ] στο Χρηματιστήριο. 

 

Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλεται να στηρίξουμε, να αναπτύξουμε ή -με άλλα λόγια- να δώσουμε νέα ώθηση στην αγορά. Πρέπει να προσελκύσουμε από όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης ξένους και Έλληνες επενδυτές στις αυξήσεις κεφαλαίων. 

 

Ως εκ τούτου, εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για εγχώριους ή αλλοδαπούς επενδυτές, για μεγάλους ή μικρούς, κοκ. Για τον σκοπό αυτό πρέπει το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Χρηματιστηριακές συναλλαγές, το εισόδημα από μερίσματα και από υπεραξίες από μετοχές να συμπληρωθεί με δύο πράγματα που λείπουν εδώ και καιρό:

 

• τη φορολογική σταθερότητα, και 

• τη φορολογική ανταγωνιστικότητα. 

 

Οι φόροι των μερισμάτων είναι σε συνεχή εκκρεμότητα. Ο φόρος υπεραξίας επίσης. Φέτος δεν θα υπάρξουν κέρδη προς διανομή μερισμάτων. Ούτε θα υπάρξουν υπεραξίες προς φορολόγηση. 

 

Τέλος, ο κύκλος εργασιών του Χρηματιστηρίου είναι εξαιρετικά συμπιεσμένος, και ως εκ τούτου τα εξ αυτού φορολογικά έσοδα πενιχρά. Είναι λοιπόν ευκαιρία να θέσουμε το Χρηματιστήριο και τις εισηγμένες εταιρείες σε ανοδική τροχιά. 

 

Προτείνουμε λοιπόν: 

 

*  Για τα μερίσματα να αναγγελθεί η επαναφορά του παλαιού τρόπου φορολόγησης διανεμόμενων κερδών. Δηλαδή 25% στο όνομα της εταιρείας – ως φόρος εισοδήματος του νομικού προσώπου– με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τον μέτοχο. Έτσι, παραμένει ισοσκελισμένη η φορολογία αλλοδαπών και Ελλήνων. 

 

*  Για τον φόρο υπεραξίας πρέπει να αναγγελθεί η οριστική κατάργησή του. Χώρες όπως ενδεικτικά η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ελβετία δεν έχουν καθόλου φόρο υπεραξίας. Σε παρόμοιο καθεστώς πρέπει να υπαχθούμε και εμείς. Η ανάγκη για ανάπτυξη δεν μας επιτρέπει ούτε την υιοθέτηση της φορολογικής στρατηγικής χωρών όπως το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ιρλανδία που δεν επιβάλλουν φόρο υπεραξίας σε περίπτωση μικρών υπεραξιών ή / και μακροχρόνιων τοποθετήσεων. 

 

* Για τον φόρο επί των συναλλαγών προτείνουμε την πλήρη κατάργησή του. Όταν η Ευρώπη αποφασίσει να υιοθετήσει ένα παν-Ευρωπαϊκό φόρο συναλλαγών, τότε θα τον επαναφέρουμε και εμείς. 

 

Ελπίζουμε ότι η κρισιμότητα του αναπτυξιακού εγχειρήματος, οι ελπίδες που βασίζονται στην ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το μηδαμινό προσδοκώμενο όφελος από τα μερίσματα και τις υπεραξίες καθώς και το ελάχιστο έσοδο από τις συναλλαγές, θα οδηγήσουν στην αποδοχή των προτάσεών μας προς γενικό όφελος της Ελληνικής οικονομίας».