Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 177.252.131.542 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος PSI. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας πρόκειται για τα ομόλογα που υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο.