Η Eurobank EFG εγκαινίασε ένα νέο υποκατάστημα στην καρδιά του Λονδίνου, στο Mayfair. 

 

Τα εγκαίνια του υποκαταστήματος στη Berkeley Square, έγιναν παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank κ. Νίκου Καραμούζη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής της Eurobank στην Κύπρο κ. Μιχάλη Λούη, του επικεφαλής του Private Banking του Ομίλου κ. Δήμου Αρχοντίδη, και των στελεχών της Eurobank στο Λονδίνο κκ. Γιάννη Μακρή και Άθω Καϊσίδη. 

 

Το νέο κατάστημα, σε στενή συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου στο Λουξεμβούργο και την Κύπρο, προσφέρει ενιαίες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διεθνούς τραπεζικής στους εταιρικούς και private banking πελάτες του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδος. 

 

Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των πελατών προς τον Όμιλο της Eurobank EFG –και μάλιστα στους εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς του Private Banking και του Asset Management- παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Ελλάδα και το διεθνή της αντίκτυπο. 

 

Η Eurobank διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια συνολικού ύψους κοντά στα 7 δις ευρώ, για λογαριασμό ιδιωτών πελατών, διατηρώντας ηγετική θέση στον κρίσιμο αυτό τομέα.