Στο πλαίσιο ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη Α.Ε., η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπέβαλαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον 15 συνολικά υποψήφιοι, εκ των οποίων 8 διεθνείς εταιρείες και 7 ελληνικές, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας των ΕΑΣ Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας και Άρτας – Φιλιππιάδας. 

 

Η σχετική διαδικασία συνεχίζεται όπως προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.