Κατά 83 εκατομμύρια ευρώ περίπου θα ενισχυθούν τα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς με την ολοκλήρωση των προτάσεων για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάτοχοι Υβριδικών Τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας 84.175.000 ευρώ και κάτοχοι Τίτλων Μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 59.729.000 ευρώ πρόσφεραν έγκυρα τους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προτάσεις. 

 

Η τράπεζα αποφάσισε να αποδεχτεί όλους τους Τίτλους που προσφέρθηκαν έγκυρα σύμφωνα με τους όρους των Προτάσεων. 

 

Σημειώνεται πως η προαιρετική Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση μέρους ή του συνόλου τους, έναντι μετρητών: 

 

1. των σε κυκλοφορία Σειράς Α προνομιούχων εγγυημένης απόδοσης άνευ ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων (οι «Υβριδικοί Τίτλοι») (ISIN: XS0204397425) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 158.636.000 Ευρώ. Οι Υβριδικοί Τίτλοι εκδόθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «Piraeus Group Capital Limited», και έχει παρασχεθεί για αυτούς εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας, 

 

2. μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (ISIN: XS0261785504) συνολικής εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 330.172.000 Ευρώ, που εκδόθηκαν από την εταιρία Piraeus Group Finance Plc, και για τους οποίους έχει παρασχεθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» και μαζί με τους Υβριδικούς Τίτλους οι «Τίτλοι»). 

 

Οι Προτάσεις ανακοινώθηκαν στις 2 Μαρτίου και έγιναν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του από 2 Μαρτίου 2012 Πληροφοριακού Έντυπου των Προτάσεων που συνέταξε η Τράπεζα. Όροι σε κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να έχουν οριστεί, έχουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο Πληροφοριακό Έντυπο των Προτάσεων. 

 

Η λήξη των προτάσεων είχε οριστεί για τις 4:00 μμ. (ώρα Λονδίνου) στις 9 Μαρτίου 2012 ενώ ο διακανονισμός των Τίτλων που έγιναν αποδεκτοί αναμένεται στις 14 Μαρτίου 2012. 

 

Η Barclays Bank PLC και η Morgan Stanley & Co. International ενήργησαν ως Διαχειριστές των Προτάσεων. Η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Διοργανωτής των Προτάσεων.