Ζημιά ύψους 70 εκατ. δολαρίων περίπου υπέστη ο κρατικός προϋπολογισμός της Αλβανίας ως αποτέλεσμα καταχρήσεων από τη δημόσια διοίκηση. Όπως ανακοίνωσε η Ύπατη Ελεγκτική Αρχή της χώρας η ζημιά αφορούσε την περίοδο 2008-2011. Ο τομέας που εμφάνισε τις περισσότερες καταχρήσεις ήταν η πώληση και η ενοικίαση κρατικών περιουσιακών στοιχείων με συνολικά 352 εκατ. λέι, ακολουθούμενος από τις δημόσιες συμβάσεις με συνολικά 210 εκατ. λέι.