Αμετάβλητη, στο Β1, παρέμεινε η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Αλβανίας από τον οίκο Moody’s.
Βάσει της έκθεσης του οίκου  «η αλβανική οικονομία παρέμεινε σχετικά ευέλικτη στη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την περίοδο 2008-2009». Ωστόσο όπως επισημαίνεται η οικονομική ανάκαμψη δεν δέχθηκε, ακόμη, την κατάλληλη ώθηση που θα την οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα.

Μάλιστα, στην έκθεση τονίζεται ότι το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό σε σχέση με το επίπεδο ανάπτυξης και σημειώνεται πως «στόχος της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 3,5% του ΑΕΠ το 2012 και στο 3% μέχρι το 2014, εξέλιξη που θα μειώσει το δημόσιο χρέος στο εγγύς μέλλον».

Σύμφωνα με τον οίκο Moody’s, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι μέτριοι, καθώς ο τραπεζικός τομέας είναι καλά κεφαλαιοποιημένος και υπάρχει ρευστότητα, η οποία έχει βελτιωθεί με την αύξηση των καταθέσεων.

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι θα υπάρξει  «αστάθεια σε σχέση με την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (των τραπεζών)», καθώς ο αριθμός των επισφαλών δανείων παραμένει ένα σημείο προβληματισμού για τους τραπεζικούς κύκλους.