Το ελληνικό χρέος είναι σε βιώσιμο μονοπάτι εκτιμούν ΕΕ και ΔΝΤ, ωστόσο προειδοποιούν ότι η πορεία αυτή μπορεί να απειληθεί από την πολύ αργή ανάπτυξη, το μικρότερο του απαιτούμενου πρωτογενές πλεόνασμα, τις αποκρατικοποιήσεις και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανάλυση της Τρόικας την οποία μετέδωσε το Reuters, για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, το βασικό σενάριο «βλέπει» μείωση του ελληνικού χρέους στο 116,5% του ΑΕΠ το 2020 και περαιτέρω μείωσή του κάτω από το 90% το 2030. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι διατάραξης αυτής της πτωτικής τάσης του χρέους και, υπό το λιγότερο ευνοϊκό σενάριο, η αναλογία χρέους/ΑΕΠ θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 145% το 2020.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, οι προοπτικές η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές στο τέλος του προγράμματος είναι αβέβαιες. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θα βοηθήσει την μείωση του χρέους, αρχικά, ωστόσο το χρέος της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στο 164% του ΑΕΠ το 2013, λόγω της συρρίκνωσης της οικονομίας και της μη ολοκλήρωσης της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Το χρέος εκτιμάται ότι θα αρχίσει και πάλι να υποχωρεί όταν ολοκληρωθεί η δημοσιονομική προσαρμογή, όταν αποκατασταθεί η ανάπτυξη και όταν αρχίσουν να μπαίνουν στα ταμεία τα χρήματα από τις αποκρατικοποιήσεις.

Στην ανάλυσή τους ΕΕ και ΔΝΤ εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί το 2013 και θα εμφανίσει ήπια κυκλική ανάκαμψη το 2014-2017.

Επίσης, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων θα αποφέρει 45 δισ. ευρώ το 2012-2020, τα 12 δισ. ευρώ εκ των οποίων στην περίοδο 2012-2014.

Όπως τονίζεται στην ανάλυση, η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει τις «καλές πολιτικές» καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι το 2030 για να μπορέσει να μειώσει το χρέος της κάτω από το 100% του ΑΕΠ.

Πηγή: Euro2day