Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη βιομηχανία (ΓΔΤΕ) τον Ιανουάριο του 2012 παρουσίασε αύξηση κατά 8,7%, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι αύξησης 6,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
 

 

ο Γενικός Δείκτης τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.


Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2010 – Ιανουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,8%, έναντι αύξησης 6,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών μηνός Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2011Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,2%, τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
 


α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,8%.
 


2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2011

 


Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 8,7%, τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:


α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,6%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 16,0%.