Δεν ελήφθη απόφαση σχετικά με την έκδοση ομολογιακού έως 164 εκατ. ευρώ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών. Αποφασίστηκε, όμως, η εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η γενική συνέλευση αποφάσισε την εκλογή δύο νέων μελών προς συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και συγκεκριμένα του κ. Κωνσταντίνου Παμπούκη, Ομότιμου Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κ. Βασίλη Τουντόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τον ορισμό αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Λόγω μη απαρτίας των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε για το θέμα έκδοσης κοινού έγχαρτου Ομολογιακού δανείου, στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, Eurobank, Alpha Bank, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι 164 εκατ. ευρώ και παροχή εξασφαλίσεων.