Διευρύνθηκε τον Ιανουάριο το εμπορικό έλλειμμα της Βρετανίας, αλλά οι εξαγωγές στις χώρες εκτός της ΕΕ διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από την ημέρα καταγραφής των στοιχείων, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. 

 

 

Η στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στις 7,5 δισ. στερλίνες τον Ιανουάριο από το έλλειμμα των 7,2 δισ. στερλίνων το Δεκέμβριο.

 

Το έλλειμμα του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκε από την αρχική μέτρηση των 7,1 δισ. στερλίνων.

 

 

Το εμπόριο αγαθών με χώρες εκτός της ΕΕ σημείωσε μικρή άνοδο, και εμφάνισε έλλειμμα 3,7 δισ. στερλίνες τον Ιανουάριο από το έλλειμμα των 3,6 δισ. στερλίνων τον Δεκέμβριο. Το έλλειμμα του Δεκεμβρίου αρχικά ανακοινώθηκε στις 3,7 δισ. στερλίνες.

 

Η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός της ΕΕ διαμορφώθηκαν στις 12,9 δισ. στερλίνες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 1998, όταν και άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία.

 

Η άνοδος αυτή είχε μοχλό κυρίως τις εξαγωγές αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την κίνα.

 

Τα στοιχεία εμφάνισαν ακόμη ότι οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν 0,3 δισ. στερλίνες τον Ιανουάριο στις 9,3 δισ. στερλίνες, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

 

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ήταν πιθανότατα ένας από τους λόγους για την κατακόρυφη άνοδο των εξαγωγών πετρελαίου.

 

 

Με πληροφορίες από capital.gr