Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του τετάρτου τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 18,2%, έναντι μείωσης 15,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010 προς το 2009, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

 
 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του τρίτου τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση 67,2 % έναντι μείωσης 60,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.