Η PCS, μέλος του Ομίλου Singularlogic, με 20ετή εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων για το χρηματοπιστωτικό τομέα και ένα εντυπωσιακό αριθμό εγκαταστάσεων σε 8 χώρες, αναγνωρίζεται από την ICAP Group ως μια από τις «Strongest Companies in Greece».
 

 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με βάση το ICAP Score, η PCS είναι μέλος της Κοινότητας «STRONGEST COMPANIES IN GREECE». Η διάκριση αυτή, διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδας, δεδομένου ότι την κατατάσσει στην ομάδα εταιρειών με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (Scores) της ICAP Group. 

 

Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority – ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

 

Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.