Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του τετάρτου τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 38,1%, έναντι μείωσης 13,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010 προς το 2009. 

 

 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του τετάρτου τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση 28,4%, έναντι μείωσης 15,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010 προς το 2009. 

 

 

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών 

 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο  Δείκτη του τρίτου τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 68,5%, έναντι αύξησης 121,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010. 

 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του τετάρτου τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του τρίτου τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 11,8%, έναντι αύξησης 7,1 % που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2010.

 

Με πληροφορίες από euro2day.gr