Στις 65,3 μονάδες διαμορφώθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στον τομέα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) το τέταρτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώνεται στις 65,3 μονάδες, υποχωρώντας ελαφρά σε σχέση με την επίδοση του τρίτου τριμήνου του έτους (67,8 μονάδες κατά μέσο όρο), χαμηλότερα και έναντι της αντίστοιχης περσινής μέσης τιμής του (73,1 μονάδες).


Όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ο συνολικός δείκτης βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2011, ο οποίος διαμορφώνεται στις 113,6 μονάδες. Η οικονομική ύφεση και η κρίση στους περισσότερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα.

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 κινείται ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του έτους, στις 71,5 μονάδες (από 75,6 μονάδες).


Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ αυξάνεται εκ νέου το τέταρτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώνεται στις 69,4 μονάδες, από 65,4 μονάδες το γ’ τρίμηνο. Ο μέσος όρος για την περίοδο 2000-2011 είναι σχεδόν διπλάσιος (120 μονάδες) του δείκτη από το μέσο όρο του το 2011. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της έντονης ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει ο τομέας τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικά το 2011. Σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του συνόλου των κλάδων του Λιανικού Εμπορίου (63,1 μονάδες), οι προσδοκίες του τομέα ΤΠΕ βρίσκονται ελαφρώς υψηλότερα το τέταρτο τρίμηνο του έτους, παρόλο που σε γενικές γραμμές οι δύο δείκτες καταγράφουν παραπλήσιες τιμές, με λίγες αποκλίσεις τα τελευταία τρία έτη.


Τέλος, ο  Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η εξαιρετικά δυσμενής πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια και το διάχυτο φόβο των νοικοκυριών για την εξέλιξη της οικονομίας. Οι μειώσεις των μισθών και οι επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που συρρικνώνουν το πραγματικό εισόδημα, η εντεινόμενη ανεργία και τα εξαγγελθέντα διαρθρωτικά μέτρα που δεν εφαρμόζονται πλήρως, συνετέλεσαν στην εξάντληση των αποθεμάτων αισιοδοξίας των πολιτών και στην επιδείνωση του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος.
Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν εδώ και δύο περίπου έτη οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι. Από τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη, δηλαδή τις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πρόθεση για αποταμίευση στο επόμενο 12-μηνο αλλά και τις προβλέψεις για την ανεργία, όλα έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.