Δύο από τις βασικές ελληνικές εταιρείες του γερμανικού ομίλου Siemens κατέγραψαν υψηλές ζημιές το 2011. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα ηλεκτροτεχνικών προϊόντων και τον τομέα της υγείας.

 
 

Η μεγαλύτερη εταιρεία, η Siemens Ηλεκτροτεχνικών Έργων & Προϊόντων, σύμφωνα με τον 73ο ισολογισμό της που καλύπτει την περίοδο Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, είδε τα έσοδά της να υποχωρούν στα 102,6 εκατ. ευρώ, από 170,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένες δηλαδή κατά 67,7 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 39,81% σε ποσοστό. 

 

Να σημειωθεί ότι τα έσοδά της την περίοδο Οκτωβρίου 2008 - Σεπτεμβρίου 2009 ήταν ύψους 254,42 εκατ. ευρώ. Μέσα σε μια διετία, δηλαδή, μειώθηκαν κατά 60%.

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα της χρήσης Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011 ήταν ζημιά 25,6 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω αποτέλεσμα περιλαμβάνει έκτακτα κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ και έκτακτες ζημιές 34,7 εκατ. ευρώ. Κατά την προηγούμενη χρήση το προ φόρων αποτέλεσμα ήταν ζημιά 32,4 εκατ. ευρώ.

 

Η εταιρεία Siemens Διαγνωστικά Υγείας την ίδια περίοδο πραγματοποίησε, σύμφωνα με τον 15ο ισολογισμό της, πωλήσεις ύψους 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες δηλαδή κατά 4,9%. Το προ φόρων αποτέλεσμα ήταν ζημιά 19,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 9,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.