Η γερμανική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε κάθετη μείωση κερδών, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων για την κάλυψη τυχόν κινδύνων που σχετίζονται με τα προγράμματα μαζικής ρευστότητας της ΕΚΤ. 

 
 

Η Bundesbank ανακοίνωσε ότι τα κέρδη τα οποία απέδωσε στην γερμανική κυβέρνηση από τον περσινό ισολογισμό ήταν μόλις 600 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ το 2010. 

 

Οι προβλέψεις κινδύνου αυξήθηκαν κατά 4,2 δισ. ευρώ στα 7,7 δισ. ευρώ. 

 

Πάντως η Bundesbank ανακοίνωσε επίσης αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους, από τα 3,6 δισ. ευρώ το 2010 στα 4,8 δισ. ευρώ πέρσι, χάρη στα οποία κατόρθωσε να εμφανίσει κέρδη.

 

Πηγή: euro2day.gr