Η Sonae Sierra κατέγραψε καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας άνοδο 12% σε σύγκριση με το 2010. 

Η αύξηση των άμεσων κερδών, ως αποτέλεσμα της αντοχής και της βελτιωμένης λειτουργικής απόδοσης των εμπορικών κέντρων της εταιρείας, πράγμα το οποίο αντιστάθμισε μερικώς τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω υψηλοτέρων αποδόσεων, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, εξηγεί τη θετική διαφοροποίηση των καθαρών κερδών, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη –του Alexa στη Γερμανία και του Mediterranean Cosmos στην Ελλάδα, το 2010, και των Plaza Éboli και El Rosal (και τα δύο στην Ισπανία), το 2011, σε συνδυασμό με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στη Βραζιλία το πρώτο τρίμηνο του 2011, είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των Αμέσων Εσόδων από Επενδύσεις κατά 8%, από €226,7 το 2010, σε €209,2 εκατ. το 2011. 

Ως εκ τούτου, και παρά τις προσπάθειες περικοπής του κόστους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 9% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (€112,8 εκατ. σε σύγκριση με €123,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010). 

Το υπό διαχείριση διεθνές χαρτοφυλάκιο της Sonae Sierra κατέγραψε ικανοποιητική επίδοση, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πορεία των λιανικών πωλήσεων σε μερικές από τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Ειδικότερα, το 2011 οι πωλήσεις των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων μειώθηκαν μόνο κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2010. 

Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχε, όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση της οικονομίας επί των μισθωμάτων και των ποσοστών πληρότητας στα εμπορικά ακίνητα στον χώρο της λιανικής, το χαρτοφυλάκιο της Sonae Sierra σημείωσε γενικό ποσοστό πληρότητας 96,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2010. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν την ποιότητα τόσο των εμπορικών κέντρων, αλλά και της διοίκησης της εταιρείας.