Οι τιμές των οπωροκηπευτικών στα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν μείωση 13% το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). 


 

Στην έρευνα παρουσιάζεται η εξέλιξη των μέσων τιμών βασικών οπωροκηπευτικών στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, για το τελευταίο δωδεκάμηνο. 

 

Συνολικά, η μείωση ήταν 12,70%, από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιανουάριο του 2012, χωρίς στάθμιση βαρύτητας στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

 

Με σταθμισμένη τη βαρύτητα στον οικογενειακό προϋπολογισμό (στοιχεία κατανάλωσης ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική ποσοστιαία μείωση είναι 13,57%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της τιμής της τομάτας και της πατάτας, προϊόντα με μεγάλη κατανάλωση από τα ελληνικά νοικοκυριά. 

 

Όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ, αυτή η μείωση εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε μέση εξοικονόμηση περίπου 50 ευρώ ανά έτος ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα.

 

Η έρευνα έδειξε τη μεταβολή μέσων τιμών σε 21 προϊόντα, ανάμεσα στον Ιανουάριο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2012. 

 

Από τα 21 προϊόντα, που εξετάστηκαν, τα 16 παρουσίασαν μείωση στις μέσες τιμές τους, από 2,48% έως και 35,25%. Μάλιστα, για πέντε από αυτά τα προϊόντα, η μείωση ήταν μεγαλύτερη από 20% και για ένδεκα από αυτά, μεγαλύτερη από 10%.Σε γενικές γραμμές, τα λαχανικά- κηπευτικά παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση τιμής, σε σχέση με τα φρούτα.

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι μέσες τιμές των οπωροκηπευτικών στα σούπερ μάρκετ, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, συνολικά, μειώνονται, σε βάθος χρόνου, παρά την εποχικότητα, που έχουν τα συγκεκριμένα είδη και την επιβάρυνση των εμπλεκόμενων (παραγωγών, λιανέμπορων, κλπ) με επιπλέον κόστη (π.χ. αύξηση τιμών καυσίμων, φορολογία κλπ).

 

Επισημαίνεται ότι η έρευνα βασίστηκε στα πρωτογενή δεδομένα, που παρέχει το παρατηρητήριο τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).