Τον ορισμό ως Εσωτερικού Ελεγκτή του κ. Ιωάννη Οικονομάκου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σέλμαν στη συνεδρίασή του της 12/03/2012, μετά την από 29/02/2012 αποχώρηση του κ. Χρήστου Νυφλή από τη θέση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.