Περιορισμό των ζημιών της στα 43,5 εκατ. κούνα (7,6 εκατ. δολάρια / 5,8 εκατ. ευρώ) το 2011 από 55,9 εκατ. κούνα το 2010 πέτυχε η κροατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Metronet Telekomunikacije.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 17% και κατήλθαν στα 197,6 εκατ. κούνα το 2011, αποτέλεσμα της απόσυρσης της Metronet από το χονδρικό τμήμα, λόγω του μεγάλου όγκου των επιχειρήσεων με μικρή θετική απόδοση, καθώς επίσης και λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των εσόδων από Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας.