Μία μόλις ημέρα μετά από την υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας ο οίκος Moody΄s προέβη και σε υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών.
Αιτία, όπως αναφέρεται, είναι οι προκλήσεις που δημιουργεί το ελληνικό «κούρεμα» και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο οίκος υποβάθμισε τις διαβαθμίσεις της Τράπεζας Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατά δύο βαθμίδες σε B1 από Ba2, της Marfin κατά μία βαθμίδα σε B3 από B2 και της Ελληνικής επίσης κατά μία βαθμίδα σε Ba3 από Ba2. Ο ορίζοντας για Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική είναι αρνητικός και για τη Marfin είναι εξελισσόμενος (developing outlook).

Επίσης, ο οίκος υποβάθμισε τη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας κύπρου σε B2 από Ba3, της Marfin σε Caa1 από B3 και της Ελληνικής σε B1 από Baa3.

Στην ανακοίνωση της, η Moody’s αναφέρειν τέσσερις λόγους για την υποβάθμιση, που επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τις τρεις τράπεζες:

1. Τις ζημιές από το ελληνικό PSI, που συνεπάγονται αύξηση κεφαλαίου για ενίσχυση του core Tier 1 στο 8%, που είναι το μίνιμουμ που χρειάζεται η ΚΤ, και στο 9% που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

2. Την επιτάχυνση της δημιουργίας προβληματικών δανείων και την εκτίμηση των Moody’s για συνεχιζόμενη μεγάλη πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών στο λειτουργικό τους περιβάλλον σε Κύπρο και Ελλάδα, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες λόγω επισφαλειών.

3. Την επιδείνωση της χρηματοδότησης και ρευστότητας, που είναι το αποτέλεσμα απώλειας καταθέσεων, και που έχει δημιουργήσει αυξημένη εξάρτηση σε χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

4. Την εκτίμηση των Moody’s ότι η μείωση στις εργασίες των τραπεζών θα πιέσει την προ προβλέψεων κερδοφορία τους, και επομένως, την ικανότητα τους να απορροφούν ζημιές.

Για την Τράπεζα Κύπρου ο οίκος εκτιμά ότι το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης θα αντιμετωπίσει προκλήσεις και ότι η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει ληφθεί υπόψη στους λογαριασμούς της.
Για τη Marfin ο οίκος εκτιμά ότι οι απώλειες κεφαλαίου και οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι συμβατές με standalone credit rating Caa1.

Στην περίπτωση της Ελληνικής ο οίκος δίνει έμφαση στα προβληματικά δάνεια που εκτιμά ότι είναι μεγαλύτερα από τις αναλογίες που ανακοινώνονται, στο κούρεμα των ομολόγων και σε πιθανές προκλήσεις από εκροή καταθέσεων – αν και σημειώνει ότι η Ελληνική βρίσκεται σε καλύτερη θέση ρευστότητας από ότι οι άλλες δύο τράπεζες.