Την ανάκληση του σχεδίου συγχώνευσης με την Eurobank προτίθεται να ζητήσει από τη νέα γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας ο λόγος που οδηγείται σε αυτή την απόφαση είναι οι εξελίξεις που προκύπτουν από το PSI.

H, από 15ης Νοεμβρίου 2011, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης δεν είχε λάβει υπόψη, ούτε είχε συνεκτιμήσει, τις επιπτώσεις εκ του τότε δημοσιευθέντος, από 26ης Οκτωβρίου 2011, σχεδίου περί παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα (PSI+), καθότι, δια ρητής δηλώσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων τραπεζών προς το έτερο και προς την οικεία Γενική Συνέλευση αυτών, βεβαιώθηκε αμοιβαίως η εκατέρωθεν αδυναμία προσδιορισμού των επιπτώσεων εκ του PSI+ συνεπεία της (τότε) αβεβαιότητος περί των όρων εφαρμογής του. Κατ’ ακολουθία, η υπόψη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης εδράσθηκε επί του ανακοινωθέντος (από 21.7.2011) σχεδίου PSI, κατ’ αποκλεισμό οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αυτού εξελίξεων.

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως.

Τι απαντά η Εurobank

"Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Χώρα και μετά την επιτυχημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του έναντι της Οικονομίας, των Μετόχων και των Πελατών" απαντά η Eurobank.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της "Η κοινή απόφαση της Eurobank EFG και της Alpha Bank για τη δημιουργία της 23ης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ευρώπη, ελήφθη με γνώμονα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις δύο τράπεζες και την Οικονομία.

Η πρόθεση της Διοίκησης της Alpha Bank να προτείνει την ανάκληση αποφάσεων, που ελήφθησαν από τους Μετόχους εν επιγνώσει του πλαισίου του PSI+ και επικυρώθηκαν από το σύνολο των εποπτικών αρχών της Χώρας, οδηγεί, με βάση τις εκτιμήσεις κοινών εξωτερικών συμβούλων, σε απώλεια συνεργειών άνω των 4 δισ. ευρώ σε συνολική παρούσα αξία. Και τούτο, τη στιγμή που τα τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται σε μεγάλης κλίμακας ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Η γενική αιτιολογία που προβάλλεται από την Alpha Bank δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα.

Η Eurobank τήρησε με συνέπεια, ως προσήκει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, όσα συμφωνήθηκαν σε επίπεδο Διοικητικών Συμβουλίων και εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των δυο τραπεζών, όπως έπραξε άλλωστε κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν πραγματοποιώντας σειρά επιτυχημένων συγχωνεύσεων. Εν προκειμένω, θα αναμείνει τις εξελίξεις και θα πράξει αναλόγως.

Σε κάθε περίπτωση, η Eurobank συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της και αναπτύσσει, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, τις εργασίες της, συμμετέχοντας ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για την ανάταξη της Οικονομίας και την επάνοδο στην ανάπτυξη. Γνώμονας για τις στρατηγικές της επιλογές παραμένει το συμφέρον της Χώρας, των Μετόχων και των Πελατών της".