Οκτώ νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 290 εκατ. ευρώ ανέλαβε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αναλυτικότερα, στην Σερβία, η ΤΕΡΝΑ υπέγραψε πέντε συμβάσεις με την “Koridori Srbije d.o.o.”. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν έργα οδοποιίας επί του Πανευρωπαϊκού άξονα Χ  (Κλάδοι Ε75 και Ε80) και χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ - European Investment Bank ).

Στο συμβατικό αντικείμενο των έργων περιλαμβάνεται η κατασκευή σηράγγων, γεφυρών και άλλων εργασιών οδοποιίας. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των έργων είναι δύο (2) έτη.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέλαβε τρία από τα έργα αυτά σε ποσοστό 100%, ενώ σε δύο άλλα συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας στην οποία κατέχει το 50%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατασκευαστικών εργασιών που αντιστοιχούν στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 173,4 εκατ. ευρώ.

Στη Βουλγαρία, η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με το Βουλγαρικό Δημόσιο, που αφορά την μελέτη και κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, μεταξύ των σταθμών Dimitrovgrad – Harmanli. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 69,6 εκατ. ευρώ και η διάρκεια του 30 μήνες.

Τέλος, στην Ελλάδα, η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 33,33% σε κοινοπραξίες που ανέλαβαν πρόσφατα δύο έργα σε Κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για το τμήμα Φλώρινα – Νίκη, μέρος του Κάθετου ’ξονα Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη και για το τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή από ΧΘ: 0+000 έως ΧΘ : 16+200 (45.4-45.5), μέρος του Κάθετου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή. Το κατασκευαστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέρχεται σε περίπου 46 εκατ. ευρώ.