Αμετάβλητος και υψηλότερος του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατηρήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης το Φεβρουάριο.
Παράλληλα, σε μηνιαίο επίπεδο ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης εμφάνισε αύξηση το Φεβρουάριο, λόγω της ανόδου των τιμών τροφίμων, βενζίνης και πακέτων διακοπών.
Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%, ενώ σε μηνιαία βάση ο δείκτης ενισχύθηκε 0,5%.

Εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων, οι τιμές καταναλωτή εμφάνισαν αύξηση 0,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ σε ετήσιο επίπεδο δεν μεταβλήθηκαν.

Πηγή: capital.gr