Στις 12 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ, αντί για 8 Ιουνίου που είχε οριστεί αρχικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.


 

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2012 της ΕΥΔΑΠ, στις 30 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011, ενώ στις 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

 
 

Παράλληλα, η αποκοπή μερίσματος έχει οριστεί για τις 4 Ιουλίου ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίστηκε η 6η Ιουλίου και η καταβολή μερίσματος θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2012.