Συνέδριο με σύνθημα «Οι Έλληνες εξαγωγείς ανοίγουν δρόμους» διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στις 3-4 Μαΐου.
Το συνέδριο με τίτλο «Export Summit: roadmap to growth» έχει ως βασικό στόχο την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Ο οδικός χάρτης έχει δύο κεντρικούς άξονες: 1) τις επιχειρήσεις, 2) το περιβάλλον τους.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ η εξωστρέφεια και ειδικά οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν σήμερα την αιχμή για έξοδο της χώρας μας από την ύφεση. Όχι μόνο διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι ο μοναδικός συντελεστής ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.

Σε πρόσφατη ανάλυσή του ο Economist Intelligence Unit προβλέπει ότι μέσα στο 2015-16 θα δούμε μια ανάπτυξη στην Ελλάδα, που θα προέλθει με κινητήρια δύναμη τις εξαγωγές σε ποσοστό 1,4%. Ήδη η συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ για το 2011 αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε ποσοστό 10,4%, ενώ αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς ο στόχος για τη συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στο 16% μέχρι το 2015 κρίνεται εφικτός, στηριζόμενοι στο μοντέλο «Παράγω & Εξάγω» που προτείνει ο ΣΕΒΕ.