Σε 4,99% (1.913.857 δικαιώματα ψήφου) από 5,02% (δηλαδή 1.926.195 δικαιώματα ψήφου) μειώθηκε το συνολικό ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της ING Investment Management Belgium S.A. επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ.