Τη νέα διαδικτυακή της υπηρεσία Remote Energy Management (REM) παρουσίασε η Schneider Electric. Η εν λόγω υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργίας ενεργειακών αναφορών (reporting) μέσα στο χρόνο.

Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας «REM», είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή η απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή της κατανάλωσης ενέργειας μιας εγκατάστασης. Επιπλέον, από τις ενεργειακές αναφορές προκύπτουν στοιχεία για την ενεργειακή συμπεριφορά των εγκαταστάσεων σε σύγκριση με τους ενεργειακούς τους στόχους, καθώς και για την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση της ενέργειας των εγκαταστάσεων.

Η υπηρεσία της Schneider Electric απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ενέργειας, όπως είναι πολυκαταστήματα, καταστήματα franchise, εμπορικά κτίρια, δημόσια κτίρια, καθώς και εκπαιδευτήρια.