Μείωση 6,7% παρουσίασε το μέγεθος της εγχώριας αγοράς βιβλίων (σε αξία) το 2010/2009, σύμφωνα με  μελέτη της ICAP. Τα τελευταία χρόνια, η εγχώρια βιβλιοπαραγωγή ήταν φθίνουσα.

 
 

Την πρώτη θέση στις διάφορες κατηγορίες βιβλίων κατέλαβε η κατηγορία «Θεωρητικές Επιστήμες» και ακολούθησε η «Λογοτεχνία».

 

Aναλυτικότερα, ο κλάδος των εκδόσεων βιβλίων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλο σχετικά αριθμό επιχειρήσεων που ασχολούνται με την έκδοση ή / και την εισαγωγή βιβλίων. Αρκετές από τις εταιρείες αυτές ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες όπως έκδοση περιοδικών και εφημερίδων, εκτυπώσεις εντύπων, γραφικές τέχνες κλπ, ενώ οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι (η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους) διατηρούν ακόμη τον οικογενειακό τους χαρακτήρα, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP Group Α.Ε.

 

Όσον αφορά στη διαδικασία παραγωγής των βιβλίων, λίγες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε όλα τα στάδια παραγωγής (προεκτυπωτικό, εκτυπωτικό, μετεκτυπωτικό).

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης,, η συνολική εγχώρια αγορά βιβλίων (σε αξία), παρουσίασε διακυμάνσεις κατά την περίοδο 1999-2010 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -1,38%. Τo 2010 η αξία της αγοράς βιβλίων μειώθηκε περαιτέρω κατά 6,7% σε σχέση με το 2009. Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών επηρεάστηκε από την οικονομική ύφεση στη χώρα μας.

 

Η κατηγορία βιβλίων «Θεωρητικές Επιστήμες» καλύπτει το 24,7% της συνολικής παραγωγής νέων τίτλων βιβλίων και ακολουθούν οι κατηγορίες «Λογοτεχνία» και «Παιδικά βιβλία», με ποσοστά 23,8% και 20,1 αντίστοιχα.