Τα στοιχεία που απεικονίζουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Βάσει των στοιχείων της ΕΘΕ, η αγορά συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) στην Ευρώπη εμφάνισε καθαρές εισροές ύψους 25 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2011, σε σχέση με τα 6 δισ. ευρώ εκροές τον Δεκέμβριο. Όλες οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων είχαν εισροές κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα, οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) παρουσίασαν τον Ιανουάριο κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 19 δισ. ευρώ, έναντι 7 δισ. ευρώ εκροών τον Δεκέμβριο. Τα Μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν εισροές 4 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εκροές των 6 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα.

Τα Ομολογιακά ΑΚ κατέγραψαν αυξημένες εισροές από τα 4 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου στα 13 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Τα Μικτά ΑΚ παρουσίασαν και αυτά καθαρές εισροές ύψους 2 δισ. κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τις εκροές των 3 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς παρουσίασαν αυξημένες καθαρές εισροές τον Ιανουάριο (6 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 1 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου).

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε κατά 3% τον Ιανουάριο και ανήλθε στα 5.711 δισ. ευρώ Το συνολικό ενεργητικό των μη- ΟΣΕΚΑ παρουσίασε επίσης αύξηση ύψους 1,3% και ανήλθε στα 2.230 δισ. ευρώ στο τέλος του Ιανουαρίου.