Σε μείωση του βασικού επιτοκίου της κορόνας στο 1,5% προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας.


 

Η Norges Bank μείωσε το επιτόκιο κατά 0,25 μονάδες κι έκανε την πρόβλεψη ότι το βασικό επιτόκιο της κορόνας θα κλείσει το 2012 στο 1,25% έναντι 2,25% που πρόβλεπε τον Οκτώβριο. 

 

Με πληροφορίες από euro2day.gr