Τρία πακέτα συνολικά 5.333.000 μετοχών (αφορούν το 1,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) πραγματοποιήθηκαν στον ΟΤΕ μέσω του Χ.Α.

Τα δύο πρώτα πακέτα (333.000 και 2.500.000 μετοχών) πέρασαν στην τιμή των 2,40 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το τρίτο (2.500.000 τεμάχια) στα 2,41 ευρώ.

Η συνολική αξία των τριών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 12.824.200 ευρώ.


Πηγή: capital.gr