Ύστερα από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Mermeren Kombinat στις 5/3/2012, αποχωρεί η Mitrovska Zorica από τη θέση που κατείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος και τη θέση της παίρνει ο Ρηγόπουλος Ηλίας ως εκτελεστικό μέλος. Μετά την αλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής: 

1.Mark Richard Jacobson - Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. Μάλφας Θεόδωρος - Μη εκτελεστικό μέλος 

3. Βογιατζής Ιωάννης - Μη εκτελεστικό μέλος 

4. Poposki Goran - Εκτελεστικό Μέλος 

5. Ρηγόπουλος Ηλίας - Εκτελεστικό Μέλος