Την κατάργηση του ορίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, (10.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 75.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα) και την αύξηση των ελάχιστων δόσεων καταβολής των οφειλών από 24 σε 60, όπως αρχικά είχε ψηφιστεί, πριν την παρέμβαση της τρόικας, αποφάσισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με σκοπό την ανάκαμψη της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην δυσχερέστερη μεταπολιτευτικά θέση.