Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση το τέταρτο τρίμηνο, σε σχέση με το προηγούμενο, διαμορφούμενο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

 
 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου, το έλλειμμα αυξήθηκε στα 124,11 δισ. δολ. ποσό που αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ. 


Σημειώνεται πως το έλλειμμα του τρίτου τριμήνου αναθεωρήθηκε καθοδικά στα 107,6 δισ. δολ. από 110,3 δισ. δολ. 


Για το σύνολο του έτους το έλλειμμα μειώθηκε στο 3,1% του ΑΕΠ από 3,2% το 2010.Με πληροφορίες από capital.gr