Πιο αυστηροί γίνονται οι όροι για την έξοδο των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών από το ΧΑ και στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) προτείνει σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων προτάσεων.
Συγκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚ Κ. Μποτόπουλος, προτείνεται για το προσφερόμενο στους μετόχους μειοψηφίας αντάλλαγμα, να λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές κατά τους τελευταίους 12 μήνες αντί 6 μήνες που ισχύει σήμερα.

Επίσης, προτείνεται να καταργηθεί η δυνατότητα υποβολής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού που έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών να λάβουν μετοχές μη εισηγμένων επιχειρήσεων, με στόχο να μπει φρένο στη έξοδο και διαγραφή εισηγμένων, μέσω συγχώνευσης με μη εισηγμένες εταιρείες.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΚ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κατάργησης του short selling τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ τόνισε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφών των εισηγμένων εταιρειών οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης.