Το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη δημιουργία του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης (ΕΜΣ) και το μέρος που θα συνεισφέρει σε αυτόν η Γερμανία, το οποίο ανέρχεται σε σχεδόν 22 δισεκατομμύρια ευρώ και σε περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

 
 

Ο ΕΜΣ έχει σκοπό τη στήριξη των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες, θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούλιο, ένα έτος πριν από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, και θα έχει πόρους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαιο και τα υπόλοιπα υπό τη μορφή εγγυήσεων.

 

Η Γερμανία, από την πλευρά της, θα συμβάλει με 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο κεφάλαιο, αναλογικά με τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τη βαρύτητα της οικονομίας της στο ΑΕΠ της ευρωζώνης.


Από αυτό το ποσό το Βερολίνο θα καταβάλει ήδη από φέτος 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ.


Επιπλέον, η Γερμανία θα συμβάλει με 168 δισεκατομμύρια ευρώ στις εγγυήσεις του ΕΜΣ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.


Συνολικά η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε τρία κείμενα: ένα που ρυθμίζει τη χρηματοδότηση του ΕΜΣ, ένα που καθορίζει με ακρίβεια σε ποιες περιπτώσεις το γερμανικό κοινοβούλιο θα πρέπει εκ νέου να αποφασίσει, για παράδειγμα στην περίπτωση αύξησης του όγκου του κεφαλαίου του ΕΜΣ, και μια τροπολογία στο νόμο που διέπει την έκδοση από τη Γερμανία τίτλων χρέους για να προστεθούν ρήτρες συλλογικής δράσης (CAC), μια άμεση συνέπεια της υλοποίησης του ΕΜΣ.


Ο ΕΜΣ θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου και στη συνέχεια από την άνω βουλή, η οποία εκπροσωπεί τα περιφερειακά κρατίδια. Ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τις δύο ψηφοφορίες.